خط کامل تولیدی و فرآوری پاپ کورن

خط کامل تولید و فرآوری پاپ کورن

این خط شامل شکوفنده، پلیسه گیر و طعم زن به همراه منبع دو جداره می باشد.

حداکثر ظرفیت تولید این دستگاه 90 کیلوگرم پاپ کورن در ساعت می باشد.

این دستگاه دارای دیگ پخت استیل می باشد که علاوه بر بهداشتی بودن ضایعات ذرت را به حداقل می رساند.

با استفاده از این خط تولید می توان پاپ کورن را در طعم های مختلف همانند نمکی، فلفلی، گوجه ای، کره ای و غیره تولید کرد.

  • این خط شامل شکوفنده، پلیسه گیر و طعم زن به همراه منبع دو جداره می باشد.
  • حداکثر ظرفیت تولید این دستگاه 90 کیلوگرم پاپ کورن در ساعت می باشد.
  • این دستگاه دارای دیگ پخت استیل می باشد که علاوه بر بهداشتی بودن ضایعات ذرت را به حداقل می رساند.
  • با استفاده از این خط تولید می توان پاپ کورن را در طعم های مختلف همانند نمکی، فلفلی، گوجه ای، کره ای و غیره تولید کرد.