• دستگاه میکسر بلندر تمامااز جنس استیل 304 نگیر می باشد.
  • دستگاه میکسر بلندر از طریق موتور گیربکس با دور پایین انتقال قدرت می کند و دریچه ای در قسمت زیرین مخلوط کن جهت خارج کردن مواد تعبیه شده است.
  • توان و قدرت موتور گیربکس براساس حجم دستگاه میکسر بلندر می باشد.

دستگاه ریبون بلندر (میکسر)

دستگاه میکسر بلندر پودری در ظرفیت های 250 تا 2000 لیتری ساخته می شود. به دلیل کشیده شدن دو جهت پره حول محور یک شافت در دو مسیر جداگانه جهت ترکیب دو یا چند نوع پودر در زمان کوتاه باعث میکس دقیق مواد می شود.

دستگاه میکسر بلندر پودری در ظرفیت های 250 تا 2000 لیتری ساخته می شود. به دلیل کشیده شدن دو جهت پره حول محور یک شافت در دو مسیر جداگانه جهت ترکیب دو یا چند نوع پودر در زمان کوتاه باعث میکس دقیق مواد می شود.

مشخصات فنی:

  • دستگاه میکسر بلندر تمامااز جنس استیل 304 نگیر می باشد.
    • دستگاه میکسر بلندر از طریق موتور گیربکس با دور پایین انتقال قدرت می کند و دریچه ای در قسمت زیرین مخلوط کن جهت خارج کردن مواد تعبیه شده است.
    • توان و قدرت موتور گیربکس براساس حجم دستگاه میکسر بلندر می باشد.