نمایشگاه ISM-PROSWEET شهر کلن در سال های 2016و2017و2018

نمایشگاه های نان و شیرینی و شکلات و نمایشگاه آگروفود از سال 1382 تا کنون به طور پیوسته