مدل دستگاه
ABX-400
ABX-600
حداکثر عرض لفاف
400 mm
600 mm
حداکثر ارتفاع بسته
قابل تنظیم
قابل تنظیم
وزن بسته
10-2500 (قابل تنظیم)
10-2500 (قابل تنظیم)
برق مصرفی
3 KW
3 KW
فشار هوای مورد نیاز
6 bars
6 bars
هوای مصرفی
300 lt per min
300 lt per min
ابعاد دستگاه
1200 * 1500 * 1800 mm
1300 * 1600 * 1900 mm
وزن دستگاه
350 Kg
450 Kg