این خط شامل شکوفنده، پلیسه گیرو طعم زن به همراه منبع دوجداره می باشد.حداکثر ظرفیت تولید این دستگاه ۹۰ کیلوگرم پاپ کرن در ساعت می باشد.
این دستگاه دارای دیگ پخت استیل می باشد که علاوه بر بهداشتی بودن ضایعات ذرت را به حداقل می رساند. با استفاده از این خط تولید می توان پاپ کرن را در طعم های مختلف همانند نمکی ، فلفلی ، گوجه ای ، کره ای و غیره تولید کرد.