مدل دستگاه
ABX-۴۰۰
ABX-۶۰۰
حداکثر عرض لفاف
۴۰۰ mm
۶۰۰ mm
حداکثر ارتفاع بسته
قابل تنظیم
قابل تنظیم
وزن بسته
۱۰-100۰  گرم (قابل تنظیم)
۱۰-10۰۰  گرم (قابل تنظیم)
برق مصرفی
۳ KW
۳ KW
فشار هوای مورد نیاز
۶ bars
۶ bars
هوای مصرفی
۳۰۰ lt per min
۳۰۰ lt per min
ابعاد دستگاه
۱۲۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۸۰۰ mm
۱۳۰۰ * ۱۶۰۰ * ۱۹۰۰ mm
وزن دستگاه
۳۵۰ Kg
۴۵۰ Kg