مدل BF

مدل دستگاه BF 520 BF 430

وزن بسته 10-2500(قابل تنظیم) 10-2500 (قبل تنظیم)
برق مصرفی 3 KW 3 KW
فشار هوای مورد نیاز 6 bars 6 bars
هوای مصرفی 300 lt per min 300 lt per min
ابعاد دستگاه mm 1800*1600*1300  1900*1600*1300 mm

وزن دستگاه 550 Kg  750 Kg

مدل BF

مناسب جهت بسته بندی:
انواع خشکبار، میوه خشک، قند، شکر و انواع پودر، آرد، پودر ژله، پودر کیک و …

قابلیت ها:
نصب انواع تاریخ زن 

قابلیت تزریق گاز ازت

قابلیت تغییر به 5 طرف دوخت

دستگاه بسته,بندی 4 طرف دوخت

قابلیت ها:
نصب انواع تاریخ زن 

قابلیت تزریق گاز ازت

قابلیت تغییر به 5 طرف دوخت

مدل دستگاه BF 520 BF 430
حداکثر عرض لفاف 520 mm 430 mm
حداکثر ارتفاع بسته قابل تنظیم قابل تنظیم
وزن بسته 10-2500 (قابل تنظیم) 10-2500 (قبل تنظیم)
برق مصرفی 3KW 3KW
فشار هوای مورد نیاز 6 bars 6 bars
هوای مصرفی 300 It per min 300 It per min
ابعاد دستگاه 1900*1600*1300 mm 1800*1600*1300 mm
وزن دستگاه 750 Kg 550 Kg