کیفیت و ایمنی

احترام به مردم، محیط زیست و جامعه

کیفیت

کیفیت را می توان سنجید و این کاری است که ما انجام می دهیم.

اما از نظر ما، کیفیت در درجه اول یک طرز فکر است: انجام کار درست در هر مرحله از فرآیند برای دستیابی به بهترین نتایج.

ما این کار را با گوش دادن دقیق به آنچه مشتریانمان می گویند انجام می دهیم:

چه نیازهایی دارند؟
نتیجه نهایی مورد نظر آنها چیست؟
و چگونه می توانیم از انتظارات آنها فراتر برویم؟

علاوه بر این، ما طبق رویه های دقیق کار می کنیم و نقاط بازرسی و ممیزی متعددی را ایجاد کرده ایم.

زیرا هر کسی می تواند یک ماشین را تحویل دهد، اما برای ارائه بهترین ماشین چیزهای بیشتری لازم است.

ایمنی

برای ما، ایمنی یک مفهوم بسیار گسترده است. از یک طرف این به ایمنی افرادی مربوط می شود که مستقیماً در فرآیند تولید و محصولات ما درگیر هستند: کارکنان، تامین کنندگان و مشتریان. مهمتر از همه، آنها باید بتوانند با خیال راحت کار خود را انجام دهند.

اما ما مسئولیت دیگری داریم: حفاظت از ایمنی و بهداشت مواد غذایی که مشتریانمان با استفاده از ماشین‌های ما،  مواد غذایی را فراوری می‌کنند.

به همین دلیل است که وقتی ماشین‌های خود را طراحی و می‌سازیم، ایمنی مواد غذایی در صدر فهرست اولویت‌های ما قرار دارد.استانداردهای بین المللی

تا آنجا که مسئولیتش به عهده ما است، داشتن طرز فکر صحیح مهمترین شرط برای تضمین کیفیت و ایمنی است.

علاوه بر این، ما مطابقت کامل با استانداردهای ملی و بین المللی را تضمین می کنیم:

ISO 9001:2015

همیشه آماده پاسخگویی هستیم!