ماشین سازی آسان کار در سال ۱۳۶۹ پایه گذاری و درسال 1375 با نام گروه صنعتی آسان کار تاسیس گردید. در بدو امر با توجه به پیشرفتی که کشورهای اروپایی در این صنعت داشتند اقدام به وارد نمودن دستگاههایی از این کشورها نمود و در چند شرکت معتبر راه اندازی کرد. سپس پشتیبانی این دستگاهها و سایر دستگاههای خارجی موجود در این شرکتها را به عهده گرفت و همزمان اقدام به ساخت و تولید آنها در داخل کشور نمود. دستگاههای ساخت ماشین سازی آسان کار با توجه به کیفیت آنها با استقبال خوبی مواجه شد بگونه ای که امروزه در اکثر شرکتهای دست اندرکار تولید مواد غذایی شاهد کار دستگاههای آسان کار هستیم. در طی گذشت زمان و با توجه به تجاربی که در راه تولید دستگاههای بسته بندی کسب کردیم همواره افزایش کیفیت و مشتری مداری هدف ما بوده است که بحمدالله در طی سالیان گذشته به هدفهای تعیین شده دست یافته ایم. تعدادی از دستگاههای ساخت ماشین سازی آسان کار در کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، آلمان، افغانستان، اوکراین، رومانی ، اتریش ، سوئد ، روسیه، سودان، افریقای جنوبی و عراق درحال کار می باشند.